Close
Cos

0

 0 lei

Info
Suna

 0769 002 003

Curier #

comandacurier


PROGRAM
Luni-Vineri : 10:00 - 19:00
Sâmbăta : 10:00 - 14:00
Duminică : Închis

ADRESA
Constantin Rădulescu-Motru, 4, Parter
Lângă Piața Norilor, locatie
București, Sector 4.

G.D.P.R. ClickGSMPolitică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor se face in deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679(“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Acest document arată modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu comercializarea produselor noastre, inclusiv prin site-ul nostru web ClickGSM .

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica Politică de Confidențialitate conform cerințelor legale iar versiunea recent modificata vă fi afișata pe site.

Identificare operator de date cu caracter personal

Quick Sistems Solution SRL este persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în București Str. Constantin-Rădulescu Motru, Nr. 4, Bl. 1, Sector 4. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucram
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
Când comandați produse de la ClickGSM , ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor cu vârsta de până in 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
Pentru prestarea serviciilor ClickGSM în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea datelor în cadrul platformei ClickGSM
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, sau la bunurile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile dumneavoastră sau la bunurile ClickGSM
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între ClickGSM și dvs.
Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător,
3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei ClickGSM față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp plasați o comanda în platforma ClickGSM. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii IT care ne oferă găzduire;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal
În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un server securizat din Germania.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin introducerea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesa-torului de plați MobilPay. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atenționam că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate și de către alte părți neautorizate. Nu ne putem face responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul să solicitați accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau puteți refuza prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți adresa autorității de supraveghere competente sau justiției. Puteți de asemenea solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă pune la curent cu drepturile pe care le aveți, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Păstram confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la aceste date folosind adresa de e-mail office@quickgsm.ro In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu se vă solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal.

Durată de răspuns. Răspundem solicitării dumneavoastră in maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne vă ajuta să acționăm mai repede și sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Drepturi vizate

Descriere
Puteți să ne cereți:
Să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Accesul
Va puteți adresa direct responsabilului cu protecția datelor la adresa de mail office@quickgsm.ro sau la numărul de telefon 0769 002 003 Rectificarea
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; - v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); - dați curs unui drept legal de a vă opune; - acestea au fost prelucrate ilegal; - ne revine o obligație legală în acest sens. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
- pentru respectarea unei obligații legale;
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare
Trebuie sa țineți cont că, înaintea exercitării acestui drept, documentele aferente comenzilor efectuate de la ClickGSM, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau către o altă persoana fizica sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție). In cazul in care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar ClickGSM vă fi in imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor și a documentelor aferente acestuia, nu este un proces la care se poate reveni.
Restricționarea prelucrării datelor
Putem restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal la solicitarea dumneavoastră, numai în cazul în care:
- acuratețea lor este contestată - pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; - prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; - nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
- v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea ,dacă drepturile noastre prevalează, este în desfășurare. Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
- avem consimțământul dvs.; - pentru a constata, exercita sau asigură apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile ClickGSM Portabilitatea datelor
Va putem furniza datele cu caracter personal la solicitarea dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
- prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. - pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; - prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
Luarea de decizii automate
Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectiva produce efecte juridice cu privire la dvs. Sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs. este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs. sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Sesizări
Puteți depune o sesizare la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la următoarele date de contact:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
Reamintim faptul că puteți contacta in orice moment responsabilul ClickGSM cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități: – prin e-mail la adresa: office@quickgsm.ro

* Toate pozele de pe site sunt cu scop informativ si de prezentare, nu reprezinta in totalitate compunerea produsului sau similaritatea.
Home Locatie ClickGSM Service Locatie Mesaje ClickGSM Service 2Mesaje De ce Noi? si despre ClickGSM De ce noi? Cerere ClickGSM Service Cerere Contact ClickGSM Service Contact Messenger ClickGSM Service Messenger
Call WhatsApp


Clickgsm.ro © 2023 produs al @ QuickGSM ® din 2016 - @ ClickGSM ® din 2020 dezvoltat de Preda Cătălin
ANPC SALANPC SOL